Menu Sluiten

Trainingen

Trainingen

Leiderschap (voor bestuurders en leidinggevenden)

De essentie van leiderschap (naar keuze een 1 of 2-daagse training).

Inspirerend/motiverend leiderschap

Waardoor wordt iemand gemotiveerd? Tijdens de training wordt deze vraag zowel voor de leidinggevenden zelf als voor hun medewerkers beantwoord. Vervolgens maken we inzichtelijk wat dit betekent voor de dagelijkse aansturing: hoe motiveer je je medewerkers?

Een grote rol daarbij speelt de bewustwording van eigen gedrag/gedragspatronen en de uitstraling daarvan op het team/de omgeving. De sterke kanten en de valkuilen van gedragspatronen worden inzichtelijk gemaakt. Daarnaast wordt de link met persoonlijke effectiviteit gelegd.

Aan het eind van de training beschikt de leidinggevende over voldoende bagage die hij/zij kan inzetten ten behoeve van het motiveren van zijn/haar medewerkers.

Resultaat- en mensgericht leiderschap

De essentie van leiderschap is het ontwikkelen (en behouden) van medewerkers die over de vereiste kennisen vaardigheden beschikken en gedreven/geïnspireerd hun taken vervullen teneinde de gewenste resultatenzo effectief en effciënt mogelijk te behalen.

Gedurende de training wordt de vertaling van organisatiedoelstellingen naar doelstellingen van een afdeling gemaakt. Vervolgens worden daarvan afgeleid de doelstellingen van de medewerkers binnen die afdeling (resultaatverplichtingen).

Hieraan koppelen we de vereiste kennis en vaardigheden die medewerkers moeten hebben. Daarnaast worden de overige randvoorwaarden om het resultaat te kunnen behalen benoemd.

De uitkomsten plaatsen we naast de bestaande situatie en hierdoor wordt helder welke acties moeten worden ondernomen. Dit kan leiden tot een actieplan of zelfs een jaarplan.

Persoonlijke effectiviteit

Hoe behaal ik (beter) door mij gestelde doelen. Wat zijn mijn sterke kanten en waar liggen mijn valkuilen. Meer zicht op eigen kracht en mogelijkheden.