Verandermanagement

Je wilt of moet binnen je organisatie aspecten veranderen/verbeteren. Dit heeft invloed op o.a. je medewerkers, de wijze van aansturing, de processen, de inzet van middelen, de strategie/het beleid, de klanten. Van belang is om te weten waar je nu als organisatie staat en wat nodig is om te komen waar je naar toe wilt. Externe begeleiding voorkomt de remmende werking van de bedrijfsblindheid.

De begeleiding richt zich op gestructureerd veranderen vanuit een stevig fundament.

Mijn visie

Succes behaal je met gedreven/enthousiaste medewerkers die beschikken over de vereiste kennis en vaardigheden.

©2020 drive-vanpoll.nl. All Rights Reserved. | Webdesign Jovercom